Krafttag mot ökad användning av narkotika

Det nya brottsförebyggande rådet tar nu ett krafttag mot den ökade användningen av narkotika. I förebyggande syfte, för att öka kunskapen och för att slå hål på myter och attityder går man nu ut med information i ämnet till årskurs 9 på Värgårdsskolan och dess vårdnadshavare.

- Tyvärr ser vi en ökad användning av narkotika, främst cannabis, bland våra äldre ungdomar och unga vuxna, inleder Tobias Siverholm, samordnare för social hållbarhet i kommunen.

- Problemet på högstadiet är väldigt litet men bland våra gymnasieelever ökar användningen, fortsätter Tobias.

I årskurs nio kommer vi vid några tillfällen att diskutera och jobba med attityden vad gäller droger de närmsta veckorna, detta för att ge eleverna rätt kunskap och slå hål på liberala myter angående cannabis inför gymnasietiden.

Vi rekommenderar att alla vårdnadshavare skaffar sig mer kunskap bland annat med hjälp av de broschyrer som vi tillhandahåller, du hittar broschyrerna under dokument här nedan. Dessa broschyrer har även skickats ut via e-post till alla vårdnadshavare som har barn på högstadiet.

Vi vill att man tar sig tid att läsa igenom bilagorna samt att man tar en diskussion med sina barn när tillfälle ges. Nästan 30 procent av alla gymnasieelever blir erbjudna att köpa eller prova narkotika och
14 procent provar vid ett eller flera tillfällen. Därför behöver ungdomarna veta hur de ska hantera dessa frågor innan de dyker upp.

- Tillsammans kan vi ge våra ungdomar en bra kunskap baserat på fakta och en bra insikt i varför man skall säga nej, avslutar Tobias.

I broschyren, Vad du som förälder bör vet om cannabis, finns kontaktuppgifter om du känner oro för någon men också information om hur man kan tipsa polisen via deras hemsida.

Vad du förälder bör veta om Cannabis Pdf, 279.4 kB, öppnas i nytt fönster.
8 myter om Cannabis Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.