Kinda på femte plats gällande social hållbarhet

Tidningen Dagens Samhälle har rangordnat landets kommuner gällande hur bra de är på social hållbarhet. Kinda kommun placerar sig på plats fem i gruppen städer och stadsnära kommuner.

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målet har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Dessa har sedan bearbetats av Dagens samhälle. Blad annat har de tittat på medellivslängd hos kvinnor och män och förändring av fallskador under tre år.

Vill du jämföra hur kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner kan du läsa mer här: www.kommunbarometern.se