Förtydligande gällande brandskyddskontroll och ventilationskontroll

Det har kommit till vår kännedom att företag ringer runt och erbjuder sina tjänster för att utföra brandskyddskontroll och/eller ventilationskontroll. Detta görs inte i samarbete med eller på uppdrag av Kinda kommun.

Kommunen har inget pågående samarbete med något företag som säljer dessa tjänster till medborgarna.