Brottsförebyggande arbetet i Kinda vidareutvecklas

Det brottsförebyggande arbetet i Kinda vidareutvecklas med en mindre grupp som kommer arbeta operativt under det brottsförebyggande rådet i Kinda. Gruppen består av personer på strategiska roller i Kinda kommun och polisen.

Deras uppdrag är att arbeta med orsaksanalys, konkreta åtgärder och förebyggande verksamhet inom ramen för kommunens brottsförebyggande arbete. Gruppen kommer träffas regelbundet för att få en aktuell omvärldsanalys både lokalt och regionalt. Syftet är samverkan, internt och externt, bland annat med civilsamhället i form av exempelvis det lokala näringslivet. Målet är en god livsmiljö i Kinda kommun där alla känner sig trygga.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Läs artikel i Vimmerby tidning>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.