Bertil Almlöf och Karin Almlöf årets kulturpristagare

Årets kulturpristagare är de välkända konstnärerna Bertil Almlöf och Karin Almlöf, far och dotter som tillsammans står för betydande insatser inom kulturen, lokalt, nationellt och internationellt.

Till pristagare för 2020 års Kulturpris, utser samhällsbyggnadsnämnden Bertil Almlöf, konstnär och Karin Almlöf, konstnär, grafisk formgivare, förläggare.

Motivering: 2020 års kulturpris i Kinda kommun går till de välrenommerade konstnärerna Bertil och Karin Almlöf - far och dotter som tillsammans står för betydande insatser på kulturområdet. Genom sin konst, men även sitt arbete inom bland annat grafisk formgivning och förlagsverksamhet, har de inte bara berikat kulturområdet på nationell nivå utan även internationellt och därmed också bidragit till att föra Kinda ut i världen

Enligt Kinda kommuns reglemente för kulturpriset:

Sedan 1988 delar Kinda kommun ut ett kulturpris för att uppmärksamma personer som stått för ”förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, konsthantverk, arkitektur, musik, teater, film, dans, foto, journalistik, folkbildning, kulturminnesvård, hembygdsvård , lokalhistorisk forskning eller andra därmed jämförbara områden”. Sedan 2004 utdelas priset endast ojämna år, jämna år utdelas istället kommunens föreningsledarpris.

Kulturpriset utdelas till en eller flera personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Kinda kommun och har utfört en för Kinda kommun värdefull kulturgärning. Behöriga att mottaga priset är även förening som har sin verksamhet inom kommunens kulturliv. Prissumman är 10.000:-