Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på väg 588 i Rimforsa

Trafikverket kommer i närtid genomföra en ombyggnad av väg 588 Ulrikavägen i anslutning till Smedjeviksvägen i Rimforsa. Arbetet utförs av Trafikverket i samarbete med Kinda kommun genom ett medfinansieringsavtal för att förbättra trafiksäkerheten.

Åtgärderna omfattar:

- GC-passage på väg 588 Ulrikavägen i Rimforsa.

- Passagen utformas och skyltas samt målas som övergångställe med cykelpassage.

- Breddning av refug mellan körfälten på väg 588 Ulrikavägen.

- Smedjeviksvägen förses med målad refug för styrning av trafiken som ska in på väg 588.

- GC-väg längs Smedjeviksvägen mot aktivitetsområde Hackel.

Teknik och drift