1 november införs tjänsten SMSlivräddare i Region Östergötland

Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt-lungräddning snabbt vara på plats och göra livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de SMSlivräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på ambulans.

Den som larmas får vägbeskrivning fram till den hjälpbehövande. För att ytterligare öka chansen till överlevnad larmas SMSlivräddare även till närliggande hjärtstartare registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister.

Om tjänsten
Tjänsten SMSlivräddare drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB och finns i och med att Region Östergötland ansluter sig i fem regioner. Östergötland har redan nu över 1 400 registrerade livräddare som är redo när tjänsten tas i bruk och totalt i landet finns drygt 54 000 registrerade livräddare.

För att bli SMSlivräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt- och lungräddning i närtid. Registreringen sker direkt i en app som kan laddas ner från appstore eller google play.

Läs mer

https://www.smslivraddare.se

https://www.1177.se/Ostergotland/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/bli-smslivraddare-i-ostergotland/