Vi söker räddningspersonal!

Att vara deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor. I Horn fungerar du dessutom som första insatsperson vilket innebär att du kommer vara först på olycksplats.

brand i gräs