Praktikplatser - Enkät till näringslivet

Kinda lärcentrum genomför en kartläggning av möjliga praktik- och/eller arbetsplatser för att kunna stötta individer utan arbete till olika former av praktik och stödanställningar.

Syftet är att ge individer kännedom om arbetslivet och förhoppningsvis hjälpa dem till egen anställning som på sikt bidrar till kommunens kompetensförsörjning. Vi vore tacksamma om du som är arbetsgivare har möjlighet att besvara en enkät.

Länk till enkät

Bild på en enkät där man bockat i ett frågealternativ