Gröna påsen införs efter årsskiftet!

I Gröna påsen tas dina matrester om hand och omvandlas till biogas och biogödsel. Det är ett led i en hållbar framtid där minimering av avfall, återanvändning, återvinning, utvinning av energi och deponering är en del av faktorn.

Innehåll här

Logga gröna påsen