Djur inom område med detaljplan

Visste du att det krävs tillstånd från miljöavdelningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, och orm, inom område med detaljplan? Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Hållandet av djuren får inte heller strida mot något av detaljplanens syfte.

Fjäderfä