Byte av sophämtningsvecka år 2021

Eftersom år 2020 avslutas med udda vecka och år 2021 inleds med udda vecka så sker ett byte av sophämtningsvecka år 2021.

Du som har haft hämtning udda veckor år 2020 kommer att få hämtning jämna veckor år 2021.
Du som haft hämtning jämna veckor år 2020 kommer att få hämtning udda veckor år 2021.