Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Vintersandupptagning

Vintersandupptagning på gator och vägar kommer att utföras med start vecka 14. Vid ogynnsam väderlek kan förskjutningar i programmet förekomma.

Vecka 14 Rv 34 genom Kisa, centrumdelar och torget.
Vecka 15-16 Rimforsa
Vecka 16-17 Horn, Hycklinge och Björkfors
Vecka 17-18 Kisa

Vid ogynnsam väderlek kan förskjutningar i programmet förekomma.

För att underlätta sopningen anmodas fastighetsägare att sopa ut sand från tomtgränser och gångbanor till körbanan.

Vidare vädjar vi om att parkering av bilar på gator och vägar i största möjliga utsträckning undviks under ovannämnda tid.

Teknik och drift

Bild av person som sopar upp sand

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida