Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Utveckling Kisa centrum

Centrum i Kisa har många viktiga samhällsfunktioner för kommunens medborgare. Förutom kommunens administrativa styrning innehåller centrumet flera servicefunktioner som bibliotek, Polis, Turistbyrå med mera. Centrumets handel, butiker och övriga verksamheter har en mycket viktig roll för fungerande service för medborgarna och företagen, inte bara i Kisa utan även för orterna runt Kisa och för landsbygden.

Kinda kommun har under våren 2019 analyserat Kisa centrum. Arbetet syftar till att på ett strategiskt plan analysera centrumets styrkor och utvecklingsmöjligheter. Centrumet har granskats utifrån ett antal faktorer som bland annat tillgänglighet för gående och cyklister, förekomst av bilparkeringsplatser, trevliga och tilltalande vistelsemiljöer.

Läs mer här

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida