Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat ger detta år, en för Kindas del, sämre rankning än föregående år. Från plats 110 av landets 290 kommuner vid förra årets ranking, sjunker Kinda till plats 161 år 2017.

Den utvecklingen är varken Växtkraft Kinda eller Kinda kommun nöjda med. Tillsammans jobbar vi för ett livskraftigt näringsliv, verksamt i ett företagsklimat som ger företagaren de bästa möjligheter att utveckla sig och sitt företag. Ett företagsklimat där alla parter känner varandras förutsättningar och roller, där vi hjälper varandra att utvecklas positivt.

Efter att vi i våras fått ta del av bakomliggande enkätsvaren från Kinda-företagarna på en rad frågor om hur de upplever attityder, information och service med mera, kunde Kinda kommun och Växtkraft Kinda konstatera att vi har en del förbättringsområden att samlas kring. Den frågan som fick lägsta betyget i Kinda, liksom i stort sett hos varje kommun i landet, var Kommunal Upphandling. Innan sommaren genomfördes därför utbildningsinsatser vid två tillfällen för Kindas företagare tillsammans med kommunala tjänstemän. Detta är ett exempel på hur vi vill använda Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet på ett konstruktivt sätt där vi på lokal nivå har påverkansmöjlighet. Andra faktorer i rankingen, som regional infrastruktur som vägnät, tåg- och flygförbindelser, har vi mindre möjlighet att påverka lokalt. Kompetensförsörjning av näringslivet är ett prioriterat område, där vi inom Växtkraft Kindas organisation har en Kompetensgrupp som kommer att ta fram förslag på åtgärder. Växtkraft Kinda har också startat ett lokalt HR- & VD-nätverk i syfte att hitta åtgärder som bidrar till lösningar på företagens kompetensbehov.

Kindas företagsklimats utveckling över tid är för oss viktigare än utfallet enstaka år eller i jämförelse med andra kommuner. Kindaföretagarnas bedömning av andra gruppers attityder till företagandet känns tillfredsställande och lovande inför framtiden. Vi behöver alla bli tydligare avseende förväntningar, förutsättningar och roller i dialogen mellan näringsliv och samhälle.

Avslutningsvis så är Kinda kommun och Växtkraft Kinda just nu mitt uppe i ett arbete med att utarbeta en Näringslivsstrategi för Kinda kommun. Denna strategi för utveckling och tillväxt kommer att vara vägledande för Kinda kommuns näringslivsarbete framöver.

Björn Hoflund
1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida