Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Statusuppdatering på fibersatsningen!

Kinda kommun fortsätter bygga ut fiber i Kisa tätort med ambitionen att göra Kinda mer attraktivt att bo och verka i. Vi vill vara med och ge medborgarna tillgång till alla möjligheter som fiber innebär och att företagen ska ges möjligheter att utveckla sina verksamheter.

Arbetsgång
Vi har kämpat med en försening i tidsplanen som berott på en del oförutsedda orsaker och arbetet med att effektivisera utvecklingen pågår ständigt i projektet.

Vi jobbar med, i första hand tre steg när det gäller utbyggnad i våra områden.

1. Grävning, innebär att vi lägger ner slangar i marken och placerar ut brunnar (kopplingspunkter).
2. Blåsning av fiber, vi använder oss av tryckluft för att placera fibern i kanalisationen.
3. Svetsning, det kallas att svetsa när man fäster samman fiberändarna i brunnar och i utrustningen hemma hos kunderna.

Tidsplan

Mjällerum
Området är färdigbyggt och en omtagskampanj kommer till våren så att alla som inte hann beställa får en andra chans, detta gäller samtliga områden.

Bäck
Grävning är avslutad, även blåsning av fiber är klar. Man håller nu på för fullt och svetsar fiber i brunnar och kopplar även in kunder. Givetvis tar det nu lite längre tid med tanke på nederbörd och annat. Arbetet intensifieras dock i slutet av 2017. Vi kan tyvärr inte garantera att alla blir klara till jul.

Egna Hem
Grävning är avslutad, blåsning av fiber kommer att utföras i möjligaste mån beroende på väderlek. Detta innebär med stor sannolikhet att svetsning inte kommer kunna startas förrän första kvartalet 2018, helt avgörande är givetvis vädret.

Brostorp, Centrum och Kap Jocke
Grävning är avslutad, återstår blåsning och svetsning under 2018.

Information

Statusuppdateringar
Innan årsskiftet kommer ett nytt informationsbrev att skickas ut till samtliga områden med mer specifik information gällande just ditt område. Företagen i Kisa kommer också att få viktig information gällande tider och möjligheter att beställa anslutning.

Hemsidan
Vi kommer även här på hemsidan att löpande uppdatera tidsplanen för respektive område så ofta vi kan.

Frågor?
Har du ytterligare frågor om kommunens fibersatsning är du välkommen att kontakta oss:

Telefon: 0494-191 80
E-post: fiber@kinda.se

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida