Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Resultat av enkät genomförd på fritidsgårdarna i Kinda

Fritidsgårdarna i Kinda genomförde under våren en enkätundersökning bland ungdomarna och vill rikta ett stort tack till de 194 ungdomar som svarade på enkäten om verksamheten. Delar av resultatet hittar du här.

Vi på fritidsgårdarna i Kinda vill rikta ett stort tack till de 194 ungdomar som svarade på enkäten om vår verksamhet. Er åsikt är viktigt för att vi ska kunna gör ett så bra jobb som möjligt.

Vi kan med glädje konstatera att ni är nöjda med det vi gör och att ni känner er trygga
och glad på Gårn.

Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat. För Kultur- och fritidsnämnden så innebär det att vi ska ett tillgänglig fritid-/natur- och kulturutbud för alla åldrar med barn och ungdomar som prioriterad grupp. Utifrån detta beslutade vi på fritidsgården oss för att genomföra en enkätundersökning på Värgårdskolan för att få en mer övergripande bild om hur vår målgrupp ser på verksamheten.

Utifrån svaren på enkäten kan vi se att ungdomarna tycker vi gör ett bra jobb. Att vi har en bredd i verksamheten som gör att vi når en stor del av målgruppen. En del besöker den öppna verksamheten regelbundet, en del kommer på de större evenemangen medan
andra deltar i gruppverksamhet och/eller lovverksamhet. Resultaten hittar du under dokument nedan.

Under uppstarten av höstterminen 2017 kommer vi fånga upp de som angav att de ville vara med och bestämma lite mer om vad och hur vi ska göra på fritidsgården. Vår arbete bygger på ungdomarnas förslag och behov. Det är på så sätt vi utvecklar och håller vår verksamhet attraktiv.

Dokument

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida