Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Medmänniskor – en fotoutställning av Elisabeth Ohlson om allas lika värde

Fredagen den 18 september öppnar Kisa bibliotek dörrarna till utställningen Medmänniskor – en utställning om allas lika värde. Utställningen ger tillfälle till egna reflektioner om hur vi människor ser på varandra och påminner oss om att samtalet om människors lika värde måste få fortsätta. Här möter vi några av de grupper som ofta ställs utanför: äldre, människor med funktionsvariation, flyktingar, homosexuella, i sammanhang som får besökaren att tänka till.

Kisa bibliotek 18 september – 20 oktober 2020


Vem ses som ”normal” och vem gör det inte?

Vem bestämmer det och varför?

Utställningen innehåller ett urval fotografier från Elisabeth Ohlsons tidigare produktioner och har tidigare visats vid bland annat Mölnlycke museum och stadshuset Kronan i Örnsköldsvik.

Lena Axelsson, kultur- och fritidschef: ”En tankeväckande utställning, vackra och starka bilder som väcker eftertanke och egna reflektioner. Ger också möjlighet till samtal kring hur vi ser på våra medmänniskor, allas lika värde. Lätt att säga – men efterlever vi det?”

Elisabeth Ohlson är en av Sveriges främsta fotografer. Hon utmanar vår bild av normer genom en omvänd bild av människor som i vanliga fall står utanför. Med en blandning av ömsinthet och kall realism lyfter hon fram människorna som samhället inte erkänt. Vackra, starka, bilder med tyngd, innehåll och ett budskap, ofta med en eller flera kopplingar till klassiska motiv inom konsten som en referens till rådande normer. Det handlar om att låta människor vara sig själva och att stå upp för ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. Så använder Elisabeth Ohlson sin kameralins i kampen för en bättre värld.

Kinda kommun strävar efter att skapa en god livsmiljö för alla medborgare, oavsett ålder, kön, funktionsvariationer, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet. I det kommunala utvecklingsarbetet ingår därför ett prioriterat arbete för jämlikhet, integration och inkludering i samhället. Utställningen Medmänniskor vill väcka tankar kring just dessa viktiga ämnen för att hålla samtalet levande.

Karolina Hedlund, samhällsbyggnadschef: ”Som samhällsbyggnadschef anser jag att det är viktigt att vi skapar en kommun som välkomnar alla - för tillsammans blir vi starka. Ensam är ingen stark. Denna utställning är ett sätt att signalera vikten av styrkan i våra olikheter.”

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida