Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunen vill hjälpa lantbrukare i den rådande torkan

Kinda kommun är villiga att tillåta bete eller skörd på kommunal mark efter skriftlig överenskommelse. Ytorna som kan vara aktuella är begränsade och det ärenligt turordningen ”först till kvarn” som gäller.

Torkan som vi upplever just nu i Sverige innebär stora problem för lantbrukare och djurhållare. Med anledning av detta är kommunen villiga att tillåta bete eller skörd på kommunal mark efter skriftlig överenskommelse. Ytorna som kan vara aktuella är begränsade och det är enligt turordningen ”först till kvarn” som gäller.

Kommunen tar också emot och samordnar de markägare som har gräs att skänka eller betesmark att nyttjas och förmedlar dessa kontakter. I dessa fall detta blir aktuellt så blir det sedan en överenskommelse mellan parterna som kommunen inte är inblandad i.

Regler att förhålla sig till:

  • I första hand företag inom Kinda kommun får denna hjälp.
  • Efter förfrågan ska den efterfrågade ytan godkännas av Kinda kommuns ansvarige och först därefter får ytan tas i anspråk.
  • Arbetet ska utföras professionellt. Efter att arbetet är klart ska ytan ge ett gott intryck.
  • Ingen ersättning betalas för klippning/slåtter, utan sker helt på den sökandes bekostnad.
  • Kinda kommun frånsäger sig även ansvar i det fall foder från våra ytor orsakar skador på sökandes personal, djur eller maskinella utrustning.
  • När balarna är plastade och klara ska de utan dröjsmål plockas bort från aktuella gräsytor.
  • Foder får inte säljas vidare utan får enbart användas som foder till egna djur.

Är du intresserad av att slå en yta eller nyttja en yta för bete kontaktar du kommunens växel på telefon 0494-190 00 alternativt vaxeln@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida