Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Inbjudan - Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober är världsdagen för psykisk hälsa. Vård- och omsorgsförvaltningen arrangerar ett webbsänt seminarium i ämnet med lokal dialog efter sändningen.

Den 10 oktober uppmärksammar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Region Östergötland, länets kommuner tillsammans med bland annat FN och WHO World Mental Health Day, Världsdagen för psykisk hälsa. Sedan 10 oktober 1992 uppmärksammas psykisk hälsa årligen denna dag. Syftet var från början att främja psykisk hälsa och utbilda allmänheten i frågor som berör temat.

Psykisk ohälsa är idag ett samhällsproblem som behöveruppmärksammas på många sätt. Alla människor ska ha möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets motgångar.

Den 10/10 2018
Tid: 13.30-16.00 med lokal dialog efter sändningen
Plas: Lokal Kuben på Värgårdsskolan i Kisa. Vi deltar via webbsändning i programmet.
Anmälan till: von@kinda.se, telefon 0494-191 33

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida