Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Första spadtaget på ny gruppbostad i Kisa

Idag måndag 5 februari togs första spadtaget på den nya gruppbostaden för LSS - lag om stöd och service för funktionshindrade som Kinda kommun avser att bygga på fastigheten Kisa 13:60.

Byggnaden planeras i ett plan med 4+4 lägenheter, personalrum och gemensamhetsutrymmen samt en komplementbyggnad för förråd och avfall.

Dagens spadtag är inledningen på arbetet med att förbereda marken för den nya gruppbostaden utifrån beviljat marklov i väntan på bygglov.

Arbetet är upphandlat på totalentreprenad, vilket betyder att det är entreprenören som upprättar ritningar. Därav kan bygglovet sökas först då en entreprenör blivit tilldelad projektet och denna upprättat ritningar. Upphandlad entreprenör för byggnationen är
Jens-Åke Bygg.

SituationsplanPDF
FasadPDF

Första spadtaget tog fr v Björn Hoflund, ordförande samhällsbyggnadsnämden, Hans Måhagen, kommunstyrelsens ordförande och Roger Rydström, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida