Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Beslut om ny politisk organisation

Kinda har pecis som många andra kommuner stora framtidsutmaningar. För att möta dessa utmaningar så har vi, ledande politiker från samtliga partier förutom V och MP, ansett det nödvändigt att göra en omorganisation av kommunens verksamhet.

Kinda är en attraktiv kommun, med stora möjligheter. Kindas blandning av närhet till storstad och landsbygd lockar och ger förutsättningar för att växa.

Vi har pecis som många andra kommuner även stora framtidsutmaningar. Minskade skattemedel, ökade behov hos våra medborgare, brist på arbetskraft och digitalisering är bara några exempel. Detta är stora förändringar för både medborgare och personal.

Under 2017 har vi därför med gemensam kraft och kvalificerat konsult- och projektstöd arbetat fram en ny politisk organisation i Kinda. Syftet är att bättre kunna klara de stora framtidsutmaningar vi gemensamt står inför samt förbättra den politiska styrningen och uppföljningen av verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen. Vi vill också förbättra samverkan mellan samtliga verksamhetsgrenar samt lyfta kommunstyrelsens arbete mot en mer långsiktig strategisk inriktning. Kinda har goda förutsättningar för att växla över till en mer utvecklings- och tillväxtorienterad inriktning och vi är övertygade om att den nya organisationen ger goda förutsättningar för det. Den nya organisationen har arbetats fram och förankrats i ett årslångt arbete där samtliga politiska företrädare har deltagit. Det är viktigt att samlas med en bred politisk förankring i en så stor fråga och vi är idag väldigt stolta att kunna samla en mycket stor majoritet bakom beslutet.

Den idag beslutade ändringen i den politiska organisationen kommer också att få följdverkningar i tjänstemannaorganisationen och nu kommer detta arbete att inledas så att allt är klart till årsskiftet när alla nyheter ska införas. Det är viktigt att den här typen av organisationsändringar genomförs snabbt när beslutet väl är fattat så att ingen hamnar i väntläge utan att alla är med och vet nya roller och ansvarsområden så fort som möjligt.

Vi är övertygade om att vi med denna organisationsförändring får en effektivare kommun med högre kvalité och bättre service till kommunens invånare och att vi därmed står väl rustade för framtiden. Den breda politiska förankringen borgar också för att den blir långsiktigt hållbar.

Hans Måhagen Socialdemokraterna
Björn Hoflund Moderaterna
Lena Käcker Johansson Kristdemokraterna
Lars Karlsson Liberalerna
Anders Ljung Centerpartiet
Pierre Ländell Landsbygdspartet Oberoende
Christian Nordin Olsson Sverigedemokraterna

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida