Kinda kommunvapen

Aktuellt

Kontakta oss

Kontakt

Trottoarer - borttagning

Vi har valt att ta bort trottoaren på ena sidan av vissa gator i Kinda. Orsaken är att asfalten har varit dålig och att växtlighet av ogräs vid kantsten då har ökat. Dessutom får vi bättre utrymmen vid vinterväghållning.

När en trottoar på ena sida avlägsnas gäller ordinarie trafikregler vilket innebär att om trottoar finns på motsatt sida av gatan skall denna användas.

Trottoarerna tas inte bort vid viktiga gångstråk.

Jimmy Johansson
Arbetsledare Gator och Park
Telefon: 0494-190 54, 070-627 3 783
E-post: jimmy.johansson@kinda.se

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida