Workshops

Vi kommer under år 2021 ha regelbundna workshops för och tillsammans med näringslivet. Här hittar du dokumentation från dessa och även anmälan till kommande när det är aktuellt.

Den 29 april var det dags för nätverksträff för besöksnäringen! Du kan ta del av dokumentationen nedan.