Ny tobakslag från 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat att du som säljer tobak måste ansöka om tillstånd hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Du som innan den 1 juli 2019 har anmält tobaksförsäljning behöver ansöka om tillstånd senast 1 november 2019. Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd hos socialförvaltningen. Blankett för ansökan hittar du under rubriken blanketter nedan.

Vad säger den nya lagen?

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
  • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Det här gäller fram till 30 juni 2019

Fram till den 30 juni 2019 gäller fortfarande de gamla reglerna. Det innebär att du ska göra en anmälan till vård- och omsorgsförvaltningen innan du börjar sälja tobak. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om den nya lagen.

Kontakt