Lotteritillstånd

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Lotteritillstånd

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre belopp än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Tillstånd kan i princip bara beviljas till ideélla föreningar med allmännyttig verksamhet. För att få ett tillstånd är det alltså inte tillräckligt att lotteriets avkastning går till välgörande ändamål.

Reglerna för lotterier finns i lotterilagen (1994:1000). Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd. Det finns dock undantag och det är att anordna lotterier i samband med offentlig tillställning. Med offentlig tillställning menas:

  • Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
  • Danstillställningar
  • Tivolinöjen och festtåg
  • Marknader och mässor

Den förening som ska ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri, måste fatta beslut om det på ett styrelsemöte. På mötet ska också en lotteriföreståndare utses.

När beslutet är fattat av styrelsen, ska följande handlingar skickas eller lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen.

  • Ansökningsblankett med övre halvan ifylld. Glöm inte att skriva under ansökan. Bifoga föreningens stadgar, verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret, samt utdrag ur protokoll från ovan nämnda styrelsemöte.
  • Tillstånd och registrering av förening för lotteriförsäljning sker efter beslut av kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för registrering av tillståndet.
  • För kontroll av att lotteriförsäljning som beviljats följer de regler som lagen anger finns i Kinda två av kommunen utsedda lotterikontrollanter.
  • Tillstånd, registrering och kontroll är förenade med fastställda avgifter.
  • Blanketter för tillstånd och registrering av lotteri finns nedan.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida