Har ditt företag varit utsatt för brott/otrygghet?

KinBrå (Kinda kommuns brottsförebyggande råd) genomför just nu en kartläggning gällande näringslivets utsatthet för brott och otrygghet. Undersökningen tar bara några minuter och svaren är väldigt värdefulla i vår kartläggning och hur vi kan gå vidare med ett bättre samarbete mellan kommun, näringsliv och polisen. Undersökningen går ut till näringslivet i Kinda kommun och är förankrad i kommunens näringslivsråd. Resultatet kommer att återkopplas till Näringslivsrådet, Företagarna Kinda/Ydre och Kisa handel och service.

Tack för att du medverkar! Tryck på länken för att komma till undersökningen:

Länk till undersökning Länk till annan webbplats.

Kontakt