Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Växtkraft Kinda

”Att få företag och människor att utvecklas och trivas i Kinda” är Växtkraft Kindas vision. Växtkraft Kinda arbetar aktivt för ett livskraftigt näringsliv i Kinda Kommun. Verksamheten drivs i form av en ekonomisk förening och våra medlemmar är stora som små företag i Kinda, banker, intresseorganisationer samt Kinda kommun. Medlemsavgifter och sponsring finansierar verksamheten. Växtkraft Kinda är alltså inte en del av den kommunala organisationen men ett tätt, förtroendefullt och konstruktivt samspel sker fortlöpande med Kinda Kommuns ledning.

Några områden där du kan vara hjälpt av Växtkraft Kinda
Rådgivning - Vi kan vara ditt ”bollplank” för företagsutveckling, kontakter lokalt, regionalt eller annat som är aktuellt för ditt företag.
Samordning - Växtkraft Kinda arbetar nära företagen, identifierar behov och samordnar forum för aktuella frågor och ärenden.
Kunskapsspridning - Vi skapar seminarier och kurser baserat på företagens behov. Kurserna förläggs i Kinda vilket sparar tid, minskar kostnader och ger möjlighet till lokalt kontaktskapande.
Projektledning – Växtkraft Kinda har genom åren drivit såväl större som mindre projekt som bidragit till att stärka näringslivet.
Nätverkande - Att nätverka kan vara utvecklande, öppna möjligheter och förstås vara trevligt. Vid alla våra arrangemang finns tillfälle att skapa kontakter. Vi tar även initiativ till att skapa nätverk utifrån funktioner eller branscher när behov uppstår. Självklart nätverkar vi aktivt själva, lokalt, regionalt och nationellt.

Du är varmt välkommen att kontakta oss och givetvis får du gärna bli medlem!

Läs mer på vår hemsida och titta lite extra på medlemskap, vad som är aktuellt samt vilka seminarier och kurser som erbjuds. Kanske något som kan stärka din verksamhet?

Kontakt