Lära för att lära

Integrationsprojekt Lära för att lära

Projektet pågår under perioden xxx

Genom medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, har Kinda lärcentrum möjlighet driva integrationsprojektet Lära för att lära under två år med start januari 2021.

Målet med projektet är att korta etableringstiden för tredjelandsmedborgare i Kinda kommun för att de snabbare ska komma i arbete eller studier. För detta arbetas det fram modeller för effektivisering av samverkan mellan näringsliv, civilsamhället, arbetsförmedlingen och kommunen. Under projekttiden ska det dessutom erbjudas ubildnings- och arbetsmarknadsinsatser och utvecklas nya metoder och arbetssätt för att möta målgruppens behov till ökad sysselsättning.

Exempel på insatser som erbjuds inom projektet är:
Fördjupad samhällsorientering, hälsa och välmående, föräldrautbildning, kommunikation, företagsskola, digitalisering, språkpraktik och yrkessvenska.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Frida Lumme - se kontaktuppgifter nedan.