Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Kommunals löneavtal 2020 - engångsbelopp

Nyligen blev löneavtalet med Kommunal klart. Löneavtalet innehåller ett engångsbelopp motsvarande 5500 kronor för perioden 1 maj – 31 oktober. För att erhålla hela beloppet krävs att du arbetat heltid under hela perioden. Om du inte arbetat heltid respektive delar av perioden reduceras beloppet till din faktiska sysselsättningsgrad och anställningstid. Engångsbeloppet utges bara för de som är anställda med månadslön. Engångsbeloppet gäller bara för Kommunals avtalsområde, men det gäller oavsett om du är medlem i Kommunal eller inte.

Engångsbeloppet betalas ut på decembers löneutbetalning.

Rutin för utbetalning

Anställd vid perioden utgång

Du som är anställd vid periodens utgång, utbetalas engångsbeloppet, utan att du behöver göra något.

Slutat under perioden

Om du har slutat under perioden 1 maj – 31 oktober så behöver du skriftligen ansöka om att ta del av engångsbeloppet. Det gäller även om du arbetat mitt i perioden det vill säga börjat och slutat i perioden, exempelvis månadsavlönad sommarvikarie.

Den skriftliga ansökan skickas via e-post till HR-avdelningen, enligt kontaktuppgift längst ned. Du kommer få en bekräftelse på att din begäran är mottagen. Ansökan kan göras till och med 1 april 2021, därefter är det inte längre möjligt att ansöka. Vid ansökan av engångsbelopp sker utbetalning löpande vid ordinarie månatlig löneutbetalning, normalt månaden efter att du inkommit med din ansökan.

Ansökan behöver bara innehålla namn och de sex första siffrorna i personnumret. Skriv ”Engångsbelopp” som rubrik.

Föräldralediga och sjuklediga

Även föräldralediga och sjuklediga har rätt till engångsbeloppet. För övrig frånvaro reduceras beloppet till att endast omfatta arbetad tid.

Frågor om engångsbeloppet

Om du har frågor om engångsbeloppet så ber vi dig i första hand kontakta den person som var/är din närmsta chef.

Kontakt