Arbetsmarknads- och integrationsenhet

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Arbetsmarknads- och integrationsenhet

Enhetens uppdrag är att utifrån Kinda kommuns övergripande strategier utveckla och samordna kommunens arbetsmarknads- och integrationsarbete. I ansvaret ingår att ge medborgare som står utanför arbetsmarknaden stöd och resurser för en bättre etablering.

Vårt uppdrag är att genom olika insatser stärka individers förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete, utbildning eller företagande. Arbetet sker i nära samarbete med till exempel Kinda kommun, näringslivet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Uppdraget innebär dessutom att ta emot och ge stöd och service till nyanlända flyktingar. Vi har uppdraget att samordna integrationsarbetet i Kinda kommun och genom samarbeten kvalitetssäkra integrationen i samhället.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida