Arbetslivsinriktade insatser

Tillsammans med Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar vi med arbetslivsinriktade insatser med behovsanpassat stöd.

Vägen in till arbetsmarknadsinsatser får genom handläggare från kommunala verksamheter, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En intresseanmälan fylls i tillsammans med handläggare och skickas till Kinda lärcentrum.

Utifrån en individuell utvecklingsplan får våra deltagare riktade insatser för
att närma sig arbete, studier eller eget företagande.

Vi erbjuder deltagarna, utifrån individuella behov:

  • fördjupad kompetenskartläggning
  • motiverande samtal
  • motivationshöjande insatser
  • coaching
  • samhällsorientering
  • arbetsmarknadskunskap

Insteget Kinda är en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser som vänder sig till individer med behov av en mer riktad insats. Det innebär arbetsförberedande aktiviteter för att öka tilltron till den egna förmågan, ingå i olika sociala sammanhang och närma sig egen försörjning. Innehållet består bland annat av fördjupad kartläggning av kompetenser och behov av samordnande insatser, hälsofrämjande aktiviteter, motivations- och förändringsarbete samt att skapa förutsättningar i vardagen för stegförflyttning.

Målgruppen för arbetsmarknads insatserna är:

  • Individer som har behov av att närma sig arbetsmarknaden eller studier
  • Sjukskrivna med eller utan ersättning
  • Individer med aktivitetsersättning
  • Individer med sjukersättning