Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

ESF projekt Alla med - integrera med praktik

Ett kompetensutvecklingsprojekt för Kinda, Motala och Söderköpings kommuner.

Projektet ”Alla med – Integrera med praktik” syftar till att förbättra praktikmottagandet för nyanlända, i första hand inom kommunernas egna verksamheter men också hos det lokala
näringslivet, samt att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunerna och arbetsförmedlingen lokalt. Detta sker främst genom kompetensutveckling hos personal som handleder nyanlända praktikanter.

Informations- och utbildningsinsatser kommer att ske på alla nivåer i kommunerna, från strategisk ledningsnivå till operativ handledarnivå. Handledarutbildningen kommer riktas
till både kommunala verksamheter och det privata näringslivet.

Projektet drivs med stöd från Europeiska socialfonden*, pågår från september 2017 till augusti 2019 och ägs av Kinda Kommun.

Läs mer om projektet under länkar nedan.

* Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program (Sveriges Regering, 2017).

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida