Västerliden vård- och omsorgsboende

Ekbacken
Västerlidsvägen 9, 590 44 Rimforsa
Telefon: 0494-193 57

Gröna gården
Västerlidsvägen 9, 590 44 Rimforsa
Telefon: 0494-193 58