Jens Samuelsson

Tf förvaltningschef
Telefon: 0494-191 40
E-post: jens.samuelsson@kinda.se

 

Amanda Östlund

Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 33
E-post: amanda.ostlund@kinda.se