Eva-Maria Monell

Studie- och yrkesvägledare Värgårdsskolan 7-9
Telefon: 0494-192 08, 0702-55 78 68
E-post: eva-maria.monell@kinda.se 

 

Kristina Kvarnberg

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen
Telefon: 0494-191 29, 070-389 91 29
E-post: kristina.kvarnberg@kinda.se