Stödteamet

Vård- och omsorgsförvaltningens boendestödjare
Telefon: 0494-190 59
E-post: stodteamet@kinda.se
Besöksadress: Stjärnebo, Storgatan 38 Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa