Christina Staf

Verksamhetschef för elevhälsan
Rektor för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i Kinda
Telefon: 0494-190 42
E-post: christina.staf@kinda.se