Christina Staf

Verksamhetschef för elevhälsan
Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0494-190 42
E-post: christina.staf@utb.kinda.se