Tim Hagström

Koordinator samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid
Telefon: 0494-194 32
E-post: tim.hagstrom@kinda.se