Kundtjänst vatten och renhållning

Ingalill Borggren

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0494-190 73
E-post: ingalill.borggren@kinda.se

Kerstin Fornander

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0494-190 71
E-post: kerstin.fornander@kinda.se

Susanne Johansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0494-192 87
E-post: susanne.johansson@kinda.se