Jimmy Bexell

Stabschef och biträdande förvaltningschef
Telefon: 0494-190 62
E-post: jimmy.bexell@kinda.se


Tommy Johansson

Driftledare renhållning och avfall
Telefon: 0494-190 28, 070-361 95 75
E-post: tommy.johansson@kinda.se