Jimmy Johansson

Drift- och renhållningschef
Telefon: 0494-190 54
E-post: jimmy.johansson@kinda.se

Ingalill Borggren

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0494-190 73
E-post: ingalill.borggren@kinda.se

Tommy Johansson

Driftledare renhållning och avfall
Telefon: 0494-190 28, 070-361 95 75
E-post: tommy.johansson@kinda.se