Pärlan, öppen förskola

Förskollärare Marianne Malmgren 070-240 79 27
Församlingsassistent Carina Rydberg 0494-210 05