Pärlan, öppen förskola

Förskollärare Mari Fransson 073-808 38 66
Församlingsassistent Carina Rydberg 0494-210 05