Nyföretagarcentrum mellersta Östergötland

Eva Torell
Verksamhetsansvarig/rådgivare
Telefon: 070-555 33 31
E-post: eva.torell@nyforetagarcentrum.se
Storgatan 10 A, 1 tr (Dalkulla), 590 38 Kisa