Frida Nellbert

Kurator Värgårdsskolan 4-6
Telefon: 0494-192 40
E-post: frida.nellbert@utb.kinda.se