Pär-Anders Karlsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0494-190 69
E-post: par-anders.karlsson@kinda.se