Kristina Kvarnberg

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen
Telefon: 0494-191 29, 070-389 91 29
E-post: kristina.kvarnberg@kinda.se