Mathias Engå

Kulturskoleansvarig, musiklärare piano, trummor och slagverk
Telefon: 0494-191 75
E-post: mathias.enga@utb.kinda.se

 

Jenny Engå

Musiklärare piano, tvärflöjt
Telefon: 070-371 91 57
E-post: jenny.enga@utb.kinda.se

 

Mikael Fall

Musiklärare piano, trumpet och munspel
Telefon: 070-371 91 64
E-post: mikael.fall@utb.kinda.se


Rune Persson

Musiklärare fiol
Telefon: 070-361 91 68
E-post: rune.persson@utb.kinda.se

 

Oscar Järnland

Musiklärare elbas, gitarr och piano
Telefon: 070-361 91 67
E-post: oscar.jarnland@utb.kinda.se

 

Krister Person

Musiklärare trummor och slagverk
Telefon: 070-361 91 07
E-post: krister.persson@utb.kinda.se