Mathias Engå

Kulturskoleansvarig, musiklärare piano, trummor och slagverk
Telefon: 072-702 63 51
E-post: mathias.enga@kinda.se

Jenny Engå

Musiklärare piano, tvärflöjt
Telefon: 070-371 91 57
E-post: jenny.enga@kinda.se

Mikael Fall

Musiklärare piano, trumpet, trombon och Baryton
Telefon: 070-371 91 64
E-post: mikael.fall@kinda.se

Rune Persson

Musiklärare fiol
Telefon: 070-361 91 68
E-post: rune.persson@kinda.se

Oscar Järnland

Musiklärare elbas, gitarr och piano
Telefon: 070-361 91 67
E-post: oscar.jarnland@kinda.se

Krister Person

Musiklärare trummor och slagverk
Telefon: 070-361 91 07
E-post: krister.persson@kinda.se