Jörgen Nord

Revisionens ordförande
E-post: jorgen.nord@kinda.se