Tommy Johansson

Driftledare renhållning och avfall
Telefon: 0494-190 28, 070-361 95 75
E-post: tommy.johansson@kinda.se