Individ- och familjeomsorgens reception

Telefon: 0494-191 30, Fax: 0494-191 39
E-post: ifo@kinda.se
Besöksadress: Stjärnebo ingång A, Storgatan 38, Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Gruppchef vuxna och ekonomiskt bistånd: Annica Lindblom
Gruppchef barn, unga och familjerätt: Isabelle Berkestad
Gruppchef biståndsbedömare: Nina Lemon